Дуално обучение

Учене и работа в едно? При Deichmann това е възможно!

От няколко години в България се развива програма за дуално обучение. Тя не е някакъв нов експеримент, а успешна програма, която е доказала своите предимства в Германия, Швейцария и Австрия. Там, за да се намали младежката безработица, е била създадена законна учебна програма, която да дава възможност на непълнолетни ученици да работят и да учат едновременно. Тази програма носи само плюсове за учениците и за семействата им: завършвайки средното си образование като дуалисти, младите хора имат реална представа за работата, която ги очаква. Така те навреме взимат важното решение какво искат да правят, за да се реализират успешно – дали да записват да учат висше образование или да стартират своята работна кариера.

 

Ние, Дайхман България, успешно си партнираме с икономически гимназии в София и във Варна. В обектите ни работят 11-токласници и 12-токласници, които след успешното завършване на средното си образование ще имат диплом „Икомомист“.

 

Какво предлага Дайхман за учениците?

• Работно време, напълно съобразено със законовите разпоредби
• План за въвеждане в работните процеси, които съблюдава учебната програма и практическите потребности
• Атрактивно възнаграждение
• Ваучери за храна
• Безплатни обувки
• Постоянна отстъпка на ненамалени артикули

От наша страна има готовност за съвместна работа с икономически гимназии в градовете, в които имаме филиали.