Натоварваща работа – подкрепяща фирмена култура.

Ние ценим хората и приносът им.

Тъй като ние ценим усилията на всеки наш служител, ние станахме най-големият търговец на обувки на дребно в Европа. Чрез икономическата сила на нашия семеен концерн ние сме независими даже и от банките. Тази философия гарантира сигурността на работните ни места – от най-ниското, до най-високопоставеното.

 

Уважаваме екипната работа.

Тъй като ние се отнасяме с уважение към всеки наш служител, работещите при нас хора се чувстват ценени. Фирмената ни култура, в която централно място имат добрите човешки взаимовръзки, гарантира еднакво честно отношение дори в сериозно натоварени работни дни.

 

Успехът има значение.

Тъй като нашите служители винаги са допринасяли за успеха на фирмата, ние ги подкрепяме с обучения и с други действия, свързани с тяхното развитие. По този начин ние работим в полза на международния си растеж и поетите от нас социални ангажименти.

 

Кандидатствайте сега!